Mokinių bendras pažangumas – 100 %. Praėjusiai metais, I pusm. – 100  %

Mokymo/si kokybė – 76 %. Praėjusiai metais, I pusm. – 79,9 %

Iš viso 1-4 klasėse per I pusmetį praleistos 15 623, nepateisintos 293 pamokos.  

Praėjusiai metais, I pusm. praleistos 10 768, nepateisintos 130 pamokos.

Iki 2017-03-18 dienos vyksta 2-4 klasių mokinių apklausa apie jų pirmo pusmečio mokymo/-si vertinimą. Rezultatus aptarsime Mokytojų metodinėje taryboje bei skelbsime viešai. Kviečiame mokinius aktyviau pasisakyti, o tėvelių prašome jiems padėti atsakyti į pateiktus klausimus.

Dėkojame tėveliams, kurie pagal Vaiko mokymo/si sutartį bent kartą per mėnesį jungiasi prie el. dienyno. Popierinėmis el. dienyno ataskaitomis nesinaudoja nei vienas mokyklos tėvelis (jei toks poreikis yra, prašome kreiptis į progimnazijos raštinę). Nerimą kelia tėvų prisijungimo prie el. dienyno statistika. Primename, kad tėvai jungiasi savo, o ne mokinių vardu. El. dienynas – puiki priemonė bendravimui.

Kaip tėvai stebi el. dienyną

Klasė Tėvų skaičius , kurie per trimestrą prisijungė mažiau nei 5 kartus
1a 0
1 b 0
1 c 0
1 d 0
1 e 4
1 f 0
2 a 3
2 b 1
2 c 1
2 d 3
2 e 3
3 a 0
3 b 3
3 c 6
3 d 15
3 e 8
4 a 0
4 b 5
4 c 5
4 d 6

Direktorius Tomas Jankūnas

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Sadauskienė