Nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymo „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ nauja redakcija (2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-751).

Vaiko brandumo įvertinamą atlieka Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos (toliau Tarnyba) psichologai. Daugiau apie tai Priėmimo tvarka toliau Mokinių brandumo vertinimas >>>.

Vilniaus psichologinė-pedagoginė tarnyba
A. Vivulskio g. 2A, 1-as kabinetas
Elektroninis paštas – brandumasvppt@gmail.com.
Telefonas informacijai (8 5) 265 0908.

Prisegti failai: