Apklausoje dalyvauja – Mokiniai: 424,

1. Ar Tu esi patenkintas I trimestro rezultatais?

 1. Taip, esu labai patenkintas! 40.38% (21/52)
 2. Iš dalies esu patenkintas. 44.23% (23/52)
 3. Nei patenkintas, nei nepatenkintas. 9.62% (5/52)
 4. Nepatenkintas. 5.77% (3/52)
 5. Labai nepatenkintas. 0% (0/52)

2. Kaip manai kokias kompetencijas esi pagerinęs/įgijęs?

 1. Mokėjimo mokytis: 38.46% (20/52)
 2. Komunikavimo: 3.85% (2/52)
 3. Pažinimo: 7.69% (4/52)
 4. Socialinė: 5.77% (3/52)
 5. Iniciatyvumo ir kūrybingumo: 11.54% (6/52)
 6. Asmeninė: 17.31% (9/52)
 7. Nei vienos 15.38% (8/52)

3. Ar esi atlikęs privalomą socialinę praktiką?

 1. Taip 69.23% (36/52)
 2. Ne 30.77% (16/52)

4. Ar šiems mokslo metams esi išsikėlęs ir su klasės auklėtoja bei tėvais aptaręs ugdymo tikslus?

Ar mokslo metų pradžioje nurodei ką nori šiais mokslo metais pagerinti: išmokti ar padaryti? Esi numatęs kokiu būdu tai atliksi. Žinai, kas tau parodys, kad tavo tikslas yra pasiektas. Ir pan.
 1. Taip 75% (39/52)
 2. Ne 25% (13/52)

5. Tavo trimestro vidurkis yra:

 1. 1-3 0% (0/52)
 2. 4 0% (0/52)
 3. 5 0% (0/52)
 4. 6 0% (0/52)
 5. 7 9.62% (5/52)
 6. 8 5.77% (3/52)
 7. 9 48.08% (25/52)
 8. 10 36.54% (19/52)

6. Tavo klasė:

 1. 5 11.54% (6/52)
 2. 6 34.62% (18/52)
 3. 7 17.31% (9/52)
 4. 8 36.54% (19/52)

7. Tavo klasės raidė:

 1. a 26.92% (14/52)
 2. b 30.77% (16/52)
 3. c 21.15% (11/52)
 4. d 15.38% (8/52)
 5. f 5.77% (3/52)

8. Dalykų konsultacijos man yra:

 1. reikalingos 36.54% (19/52)
 2. nereikalingos 32.69% (17/52)
 3. nežinau 30.77% (16/52)

9. Aš lankau mokyklos būrelį/ius:

 1. Taip 11.54% (6/52)
 2. Ne 88.46% (46/52)

10. Aš lankau miesto būrelį/ius:

 1. Taip 92.31% (48/52)
 2. Ne 7.69% (4/52)

11. Kokį mokamąjį dalyką kitą trimestrą norėtum mokytis geriau:

 1. lietuvių kalbos 23.08% (12/52)
 2. matematikos 36.54% (19/52)
 3. istorijos 1.92% (1/52)
 4. geografijos 7.69% (4/52)
 5. dailės 0% (0/52)
 6. muzikos 1.92% (1/52)
 7. technologijų 0% (0/52)
 8. anglų kalbos 7.69% (4/52)
 9. rusų kalbos 1.92% (1/52)
 10. prancūzų kalbos 1.92% (1/52)
 11. vokiečių kalbos 0% (0/52)
 12. biologijos 3.85% (2/52)
 13. fizikos 7.69% (4/52)
 14. chemijos 0% (0/52)
 15. gamtos ir žmogaus 0% (0/52)
 16. žmogaus saugos 0% (0/52)
 17. etikos 0% (0/52)
 18. tikybos 0% (0/52)
 19. kūno kultūros 0% (0/52)
 20. informacinių technologijų 1.92% (1/52)
 21. nei vieno 3.85% (2/52)