Praėjusių metų parama (11030 eurų) buvo naudojama ugdymo aplinkos aprūpinimui: prekėms ir remontams, mokinių senato veiklai  paslaugoms, kurių nefinansavo Vilniaus miesto savivaldybė. Išsami ataskaita kaip panaudotos lėšos bus paskelbta 2017 metų sausio mėnesį mūsų interneto svetainėje.

Kaip panaudoti gautą paramą sprendžia Progimnazijos taryba. 2017 metais gavome 1000 eurų didesnę paramą nei 2016 metais.

Dėkojame už Jūsų gerumą. Jūsų parama – mūsų vaikų gerovei!

Paramą progimnazijai skiria ir mokyklos vadovai, ir pedagogai. Džiaugėmės, kad mokyklą kasmet remia ir mūsų tėveliai. Kviečiame ir 2017 metais iki gegužės 1 d. deklaruoti savo pajamas Mokesčių inspekcijai bei paremti mūsų progimnaziją skiriant gyventojų pajamų mokesčio 1 ar 2 proc. dalį mokinių ugdymui gerinti! Kaip tai padaryti, rasite čia >>>.

Nuoširdžiai dėkojama tėčiui A. Mockui už progimnazijos firminę sporto aprangą mokiniams, G. Vasiliauskui už suoliukus 5-8 kl. mokiniams koridoriuose, V. Vilkui, E. Kisielienei už teisines paslaugas,  P. Kamarauskui už progimnazijos ženkliukus, G. Ambraškienei už higienos priemones, L. Varnui už paramą foto, piešinių rėmeliams, galimybė sodybą naudoti mokinių vasaros stovyklai, V. Gužauskienei ir M. Papieviui už biuro prekes.

Ypatinga padėka mamai Jūratei Grigaravičienei, kuri skyrė tiek daug laiko, kad Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokiniai turėtų savo mokyklą, kaip ir kiti miesto bei šalies mokiniai. Dėkoju, visiems, kurie padėjo progimnazijai turėti nuosavas patalpas.

Džiaugėmės visais, kurie mumis pasitiki ir padeda. Smagu, kai esame kartu ir kai galime padėti padedame. Ypač kai tiek daug žmonių ir institucijų prašo pagalbos!

Lai kiekvieno iš Jūsų gerumas būtų atlygintas!

Direktorius Tomas Jankūnas