Į konsultacijas užsiregistravo 231 tėvai, o atvyko 228 (5-8 klasėse mokosi per 425 mokinių). Kai kurie tėvai atvyko kartu su savo vaikais – mūsų progimnazistais. Tokia praktika yra labai sveikintina bei, manome, naudinga geresniam vaiko mokymuisi.

Tėveliai domėjosi mokinių ugdymo bei auklėjimo klausimais, aptarė mokymosi džiaugsmus bei problemas, sutarė dėl bendradarbiavimo priemonių bei būdų.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos administraciją džiugina tai, kad tėvai rašėsi į konsultacijas bei susitiko su pagalbos specialistais, el. dienyno administratoriumi, o taip pat su progimnazijos vadovais.

Tikimės, kad mokytojai bei tėveliai toliau glaudžiau bendradarbiaus dėl tolimesnio mokinių mokymo/-si.

Daugiausiai konsultacijų turėjo lietuvių kalbos ir matematikos, anglų kalbos dalykų mokytojai: S. Adomavičienė, V. Sinkevičienė, L. Gaidienė, L. Vilkevičienė, D. Labanauskienė.

Tėveliai ir mokiniai apsilankė pas 34 mokyklos darbuotojus, pas 16 darbuotojų nebuvo norinčių konsultuotis.

Kitos 1-8 klasių tėvų konsultacijos pagal Ugdymo planą numatytos pavasary. 1-4 klasių mokinių tėvams konsultacijos vyks 2016 metų gruodžio – 2017 m. sausio, vasario mėnesiais.

Pasitarti su mokytojais galima ir kitu, sutartu laiku. Rekomenduojame sutarti susitikti po pamokų, o ne prieš pamokas, kad turėtumėte pakankamai laiko pabendrauti. Pas administraciją ir pagalbos specialistus galima jų priėmimo laiko ar kitu sutartu metu.

Dėkojame už rūpestį savo vaikų ugdymu bei iki kitų susitikimų!

Direktorius Tomas Jankūnas