Sausio mėnesį ugdome kūrybingumo kompetenciją. Mokykimės kartu!

Bendrai apie kompetencijas

KŪRYBINGUMO KOMPETENCIJA – lanksčiai, originaliai mąstyti, spręsti problemas, aktyviai, tikslingai ir  noriai veikti.

Nuostatos Gebėjimai Žinios ir supratimas
Stebėti pasaulio įvairovę, būti atviram viskam, kas nauja, savita, įdomu.
Pasitikėti savo kūrybinėmis galiomis.
Dalintis sumanymais, mintimis, jausmais, požiūriais.
Noriai kurti ir išbandyti naujas kūrybos priemones bei galimybes.
Pripažinti kūrybą kaip įdomią, vertingą, teikiančią prasmingų išgyvenimų veiklą.
Atrasti kūrybinę idėją, naują sumanymą.
Įsivaizduoti ir numatyti kūrybinės idėjos įgyvendinimą.
Įgyvendinti idėją panaudojant tinkamas priemones, medžiagas, būdus.
Vadovaujantis konkrečiais kriterijais vertinti kūrybinės išraiškos  (įgyvendintos idėjos) rezultatus.
Supranta ir paaiškina kūrybinės idėjos įgyvendinimo kelią.
Supranta, kokiomis priemonėmis, medžiagomis, būdais galima įgyvendinti kūrybinį sumanymą.
Paaiškina, kokio rezultato siekė (tikėjosi)  bei, kaip pavyko tai padaryti, ką ir kodėl reikėtų daryti kitaip.

INFORMACIJOS ŠALTINIAI, KURIUOSE GALIMA RASTi BŪDŲ KAIP SUKURTI PALANKIAS UGDYMO APLINKYBES KŪRYBINGUMO KOMPETENCIJAI ATSISKLEISTI TIEK PAMOKOJE, TIEK RENGINIUOSE…

01390012_0_0

Prisegti failai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow