Dėkojame Jums už pateiktą mokyklos paraišką dalyvauti 2016 m. programos „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ (toliau – Programa) atrankoje.

Apgailestaudami pranešame, kad Jūsų mokyklos paraiška nebuvo atrinkta dalyvauti Programoje.

Tikimės, kad ši programa – bendras asociacijos ,,Kūrybinės Jungtys“ ir Britų tarybos projektas, įgyvendinamas bendradarbiaujant su Ugdymo plėtotės centru – bus ir toliau finansuojamas Britų tarybos ateinančiais mokslo metais, ir turėsime galimybę iš naujo su Jumis aptarti galimybes dalyvauti.

Informuojame, kad Mokyklų paraiškų vertinimo komisija paraiškas vertino ir atrinko mokyklas dalyvauti Programoje pagal šiuos kriterijus:

  • Motyvacija (noras ir įsipareigojimas dalyvauti programoje): noras, poreikis ir įsipareigojimas analizuoti pasirinktą tyrinėjimo sritį, tinkamai įgyvendinti kūrybiško mokymosi projektą ir reflektuoti bei vertinti įgytą patirtį.
  • Pasirengimas tyrinėjimui: drąsa kelti klausimus, atvirumas naujoms idėjoms ir iššūkiams, pasiryžimas integruoti Programos patirtį į ugdymo praktiką.
  • Pasirengimas partnerystei: siekis dirbti partnerystės pagrindu su kuriančiais profesionalais.
  • Bendruomeniškumas: numatomas aktyvus mokyklos bendruomenės įsitraukimas į Programos vykdymą; mokyklos bendruomenės demokratiškumas.
  • Įgyvendinamumas: mokyklos galimybės skirti būtinus išteklius (laiką, patalpas ir kt.) projektui įgyvendinti ir užtikrinti tinkamą jo įgyvendinimą.

Priimant sprendimus dėl mokyklų atrankos, labai svarbu buvo, kokiu mastu mokyklos įvardyti iššūkiai, tyrinėjimo kryptys, atitinka programos ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ tikslus, taip pat atsižvelgėme į tolygų regioninį atrinktų mokyklų pasiskirstymą.

Tikimės, kad pildydami paraišką dalyvauti projekte iškėlėte daug Jūsų mokyklai aktualių klausimų ir apie juos diskutavote. Šios diskusijos – tai vertinga patirtis, kuri gali paskatinti Jūsų mokyklą ieškoti naujų veiklos krypčių bei ugdymo būdų.

Viliamės, kad Jūsų susidomėjimas Programa neišblės ir pasinaudosite galimybe bendradarbiauti su mokyklomis, kurios dalyvavo ar dalyvauja projekte bei yra pasiruošusios dalintis gerąja patirtimi.

Su geriausiais linkėjimais,

Projekto komanda.

Rita Baškienė
Ugdymo plėtotės centro
Informacinių technologijų skyriaus metodininkė
M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius