5-8 klasėms persikėlus į Antakalnio g. 33 patalpas, progimnazijos vadovai ėmėsi papildomų priemonių užtikrinti mokinių saugumą. Ugdymo proceso metu neleidžiama mokiniams palikti mokyklos teritorijos, kaip tai yra numatyta Progimnazijos tarybos patvirtintose „Mokinio elgesio taisyklėse“ . Taisyklių antros dalies 2 punktas sako, kad mokiniai turi teisę ir įsipareigoja „Būti pareigingais, sąžiningais ir atsakingais: punktualiai ir reguliariai lankyti pamokas, dėvėti uniformas, turėti mokinio pažymėjimą. Laikytis draudimo:  pamokų, „langų” ir pertraukų metu neišeiti už Progimnazijos teritorijos ribų. Progimnazija neatsako už mokinių, pažeidusių šį draudimą, saugumą.“.

Progimnazijos pedagogai susirūpinę, kad kai kurie 5-8 klasių mokiniai į mokyklos kiemą eina neapsirengę, palieka mokyklos teritoriją motyvuodami esą jie išalkę ir lankosi „Iki“ ar kitose parduotuvėse, dažnai pažeisdami saugaus eismo taisykles. Toks mokinių elgesys nėra toleruotinas ir Progimnazija negali atsakyti už mokinių, pažeidusių šį draudimą, saugumą.

Prašome visų tėvelių ir klasių auklėtojų su mokiniais pasikalbėti apie tai, kad turime laikytis priimtų susitarimų – Mokinio elgesio taisyklių, kad būtume saugūs.  Prašome Jūsų pasirūpinti, kad mokiniai iš anksto pasirūpintų jiems būtinu maistu, o šaltu laikotarpiu, eidami į kiemą būtų apsirengę, saugotų savo sveikatą, laikytųsi saugaus eismo bei mandagumo taisyklių.

Labai liūdna, kad kai kurie mokiniai taisyklių įgyvendinimo procesą prilygina kalėjimui. Puikiai vaikus suprantame, tačiau kas būtų, jei ir mokytojai bei administracija į darbą ateitų, kada nori, pamokas pradėtų, kada nori, nes neva esame visi laisvi…

Nuoširdžiai prašome visų laikytis susitarimų bei gerbti vienas kitą, kad galėtume būti saugūs!

Tikimės visų Jūsų supratimo bei pagalbos!

Direktorius Tomas Jankūnas