2016-10-25 susirinkusi 9 narių (po 3 mokytojus, mokinius ir tėvus)  Vilniaus Antakalnio progimnazijos taryba išrinko Progimnazijos tarybos pirmininką, kuriuo tapo tėvų atstovas Paulius Gadonas (el. paštas gadonas@gmail.com). Pirmininkas išrinktas iš  dviejų kandidatų: mokinės Dianos Tumėnaitės ir tėvų atstovo Pauliaus Gadono.  Progimnazijos taryba nusprendė, kad jei pirmininko nebūtų posėdžiuose ir dalyvautų 2/3 narių, atitinkamo posėdžio pirmininkas būtų renkamas balsų dauguma. Progimnazijos taryba bendraus per el. pašto grupę – taryba@antakalnio.lt.  Taryba nusprendė rinktis pagal poreikį, bet ne mažiau kaip du kartus per metus.

Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos bendruomenei.

Daugiau apie Progimnazijos tarybos veiklos sritis kviečiame skaityti čia >>>.

Linkime Progimnazijos tarybai laiko, išminties, aktyvumo ir sutelktumo!

Direktorius Tomas Jankūnas