Vertinimas atliekamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo padaliniui pateikiant mokyklų sąrašą Švietimo ir mokslo ministrei, kuri, gavusi visų mokyklų steigėjų siūlomas vertinti mokyklas pagal atrankos kriterijus,  šią veiklą tvirtina įsakymu.

2017 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-910 Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, kurių veikla bus vertinama 2017 metais, sąrašą.

2017 metais vertinamos mokyklos

Atrankos kriterijai 2017 metų išoriniams vertinimams

http://www.nmva.smm.lt/2016/10/patvirtintas-2017-metais-vertinamu-mokyklu-sarasas/.

 

Prisegti failai: