Mūsų mokykla 2016m. spalį – 2017m. gegužę dalyvauja psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programoje „Be iliuzijų“, kurią inicijavo Visuomenės sveikatos biuras.

Spalio 17 dieną 18 val. kviečiame  mokinių tėvelius  į  tėvų susitikimą su gydytoja- toksikologe,  kuris vyks 44 kab.  Renginio trukmė 2 akad. val.,  tema  „Alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimo poveikis sveikatai ir socialiniai padariniai“.

Gerbiami tėveliai, Jūsų dalyvavimas šiame susitikime yra labai svarbus, nes mokykla prevencinėje veikloje be tėvų dalyvavimo yra menka pagalbininkė. Mokytojams įgyti tokio pobūdžio žinių taip pat labai svarbu.

Pagarbiai, Lina Miškinienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, ir mokyklos VGK pirmininkė Neringa Čiukšienė.