Aprašas parengtas vadovaujantis  Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 30-1602.

Prašome aprašą  komentuoti interneto pagalba iki 2016-10-28 dienos >>>.

Aprašas bus apsvarstytas Mokinių, Tėvų bei Mokytojų savivaldos institucijose bei priimtas Progimnazijos tarybos posėdyje ir patvirtintas Direktoriaus įsakymu.

Neringa Čiukšienė, pavaduotoja@antakalnio.lt