Pažymime, kad Antakalnio g. 33 pastate nuo 2016-09-01  nėra išsikraustę Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinės mokyklos pedagogai ir mokiniai, todėl ugdymo erdvės yra ypatingai išnaudojamos. Nuo 2016-09-01 Progimnazijoje mokosi per 900 mokinių (daugiau kaip 50 mokinių daugiau, nei praėjusiais metais)!

Taip pat informuojame, kad Vilniaus Antakalnio progimnazija, gavusi tikslinį finansavimą ir įvykdžiusi viešuosius pirkimus, įsigijo naujus baldus, reikalingus ugdymui, kurie yra vežami į mokyklą sutartais terminais pagal pasirašytą sutartį su tiekėjais.

Pagal esamą situaciją, užtikrinant mokinių saugumą, nuspręsta įgytus ir pagal sutartį atvežtus baldus sandėliuoti aktų ir didžiojoje sporto salėse, kurios dėl šių priežasčių nebus nuomojamos iki to momento, kol salės bus neatsilaisvintos.

Atsiprašome dėl nepatogumų.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos vadovybė

Daugiau informacijos tel. nr. 8 659 00 517.