Savivaldybės Tarybos sprendimu (sprendimo Nr. 1-2016 papildymas ), 2015 m. rugpjūčio 15 dieną įsigaliojo 12 mėnesių (365 dienų) terminuotojo bilieto rūšis, skirta Vilniaus pirmų-ketvirtų klasių moksleiviams.

Šiuo transporto bilietu papildžius Vilniečio kortelę, bilietas įprastai (kaip ir visi kiti terminuotieji viešojo transporto bilietai) aktyvinamas viešojo transporto priemonėse: įlipus į autobusą ar troleibusą, pakanka Vilniečio kortelę pridėti po geltonojo komposterio ekranu ir sulaukti garsinio signalo. Bilietas bus aktyvintas, kai pasigirs garsinis signalas, o komposterio ekrane pasirodys laikas, iki kada galioja aktyvintas bilietas. Pavyzdžiui, jei 2016 m. rugsėjo 2 d. kortelė bus papildyta Pradinuko bilietu, ir jis tą pačią dieną bus aktyvintas, bilietas galios 12 mėnesių – iki 2017 m. rugsėjo 1 d. 23:59 val.

Kontrolieriui paprašius, mokiniams reikia pateikti ir galiojantį pradinuko bilietą, ir mokinio pažymėjimą. Mokinio pažymėjimą išduoda Raštinės vedėja, jei tėveliai buvo pristatę fotonuotrauką. Kiekvienas mokinys privalo su savimi turėti Mokinio pažymėjimą, o nuolatinis bilietas gali padėti Mokytojui patogiau keliauti su klase po miestą, tad rekomenduojame įsigyti!

troleibusas