Ką mokytojai veikia prieš pradėdami planuoti rudens darbus?

Apžvelgti pedagoginės veiklos rezultatus, juos reflektuoti, pasidalinti įžvalgomis, suverti visus profesinės veiklos perliukus į vėrinį, Vilniaus miesto Antakalnio progimnazijos mokytojai susirinko birželio pabaigoje, prieš 2016/2017 metų  planavimą. Vystyti tai, kas sekasi puikiai, užkrėsti entuziazmu kolegas, paskleisti gerąją žinią apie mokymosi ir mokymo pasiekimus pamažu tampa mokyklos mokytojų kasmetine tradicija. Tai jau trečioji patirčių pasidalijimo diena. 2015-2016 m.m. mokyklos mokytojų Metodinė Taryba skyrė mokinių asmeninės pažangos fiksavimo įrankio išbandymui ir bendrųjų kompetencijų ugdymo aktualizavimui. Klasių auklėtojai išbandė keletą asmeninės pažangos fiksavimo būdų, o dalykų mokytojai kiekvieną mėnesį daugiau dėmesio skyrė kuriai nors bendrajai kompetencijai. Pagalbos mokiniui specialistai tobulino pagalbos modelį, siekė pagalbos efektyvumo. 2014-2015 m. m. standartizuotų testų rezultatai parodė labai ryškų atskirų mokytojų ,,braižą‘‘, tai turėjo įtaką mokinių rezultatams. Kūrėsi savitos auklėtojo darbo sistemos, mokinių ugdymosi rezultatai kito, radosi įkvepiančios sėkmės istorijos. Pedagogams yra apie ką pasikalbėti.

Patirčių dienoje vyko mokytojų prasmingas pokalbis apie progimnazijos gerą pamoką, sėkmės istorijas, profesinę patirtį kuriant mokymosi motyvacijos stiprinimo strategijas, reflektuojamos iniciatyvos, aptariami rezultatai.

Susirinko mokytojai, pasikvietė į svečius kaimynus ir partnerius. Birželio 20 dieną Sapiegų parke  šalia jau 300 metų sulaukusios senosios liepos, mokytojai ir mokyklos svečiai, kaimynai dalijosi patirtimis, išbandydami įvairias ,,istorijų pasakojimo‘‘ (https://drive.google.com/a/antakalnio.lt/file/d/1rtl9zQJLC1HfWmD-rlPRRy-8-atpnwvrvPEKOpew8Isq11RUI-WAKXq2Yu4P/view) metodo modifikacijas. Mokytoja Ingrida Byraitė –Pekorienė pačios atrastą ir taikytą pamokose sudėtingesnių lietuvių kalbos garsų, jų junginių tarimo metodą pristatė aktyviaisiais mokymo metodais, Neringa Čiukšienė ir Jurgita Paravinskienė pokalbio (panel) metodu pristatė kaip ugdydamos tyrėjus stiprina bendrąsias mokinių kompetencijas,  Dalia Valaikienė video laiško metodu parodė savo klasės auklėtojo sistemos ypatumus ir kiekvieno vaiko asmeninės pažangos stebėjimą. Bendrųjų kompetencijų ugdymo integruojant dalykus patirtimi dalinosi mokytoja ekspertė Edita Skupienė. Vilniaus Antakalnio gimnazijos mokytoja Anželika Keršinskienė pasidalino savo įžvalga, kad kultūringą žmogų reikia auginti, jos kolegė Reda Nemčiūnaitė dalijosi mąstymo potencialo ugdymo paslaptimis ir asmenine profesine patirtimi. Mokytoja Rasa Strazdienė pristatė jos pačios parengtą  mokinių mokymosi motyvacijos  skatinimo metodinę-praktinę priemonę „Joga pradinėje mokykloje“. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos mokytojos Jolita Petkevičienė ir  Jurgita Mickevičienė kvietė mokymosi aplinkas ir priemones taikyti mokymuisi visur ir kitaip. Pristatyta patirtis iš mokyklos projekto „Skaitymo studija“.  Skirta skaitymui, skaitymo sužadinimui (skaito mokyklos administracija ir kt. darbuotojai, mokinių tėveliai ir patys mokiniai vieni kitiems), skaitymo suvokimui. Mokiniai kuria iliustracijas, pasakoja, kuria pasakų pabaigas, mokosi atsakyti į klausimus ir kt. Jei aktyviai skaito knygeles, 4-oje klasėje laukia staigmena -„Skaitymo naktis“. Tai naktis praleista mokykloje,  kurios metu įvairios užduočių susijusios su skaitymu ir kūryba. Mokiniai išsikelia tikslą, ko sieks pasaulio pažinimo pamokoje bei gebės įsivertinti, taikant „Šviesoforo“ bei sakinių metodą; parašius diktantą, įsivertinti savo darbą, taikant „voratinklio“ metodą. Mokiniams yra svarbus įvertinimas ir įsivertinimas čia ir dabar. Jie džiaugiasi savo pasiekimais. Entuziastingas jų pasakojimas užkrėtė  visus klausytojus. Pamokos kūrimui, refleksijai, tyrimui naudoti  IT naujausia priemones aktyviai kvietė mokyklos direktorius Tomas Jankūnas.  Internetinės galimybės, šiuolaikinės priemonės leidžia mokytojui įvertinti, įsivertinti, ištirti, gauti greitą rezultatą ir parinkti geras priemones pamokos kūrimui, mokymosi motyvacijai skatinti ir pamoką organizuoti naujos kartos mokiniams suprantamesniu būdu.

Kiekvienos kartos atstovai turi savo mokymosi ypatumus, todėl nepaprastai svarbus tampa mokytojo uždavinys – atsižvelgti, su kokiais mokiniais dirbama ir kaip jiems perduoti žinias, kurios ne tik sudomintų, būtų suprastos, bet ir įsimintų.

,,Derliaus surinkimo‘‘ grupė, apžvelgusi visas išsakytas ir fiksuotas mintis, idėjas, įžvalgas, suformulavo tokias išvados ir rekomendacijos:

  • Prisiminti Veiklose, pamokose, projektuose parinkti tinkamus motyvavimo būdus, organizuoti integruotas veiklas, apie veiklas skleisti informaciją tėvams, mokiniams, kolegoms.
  • Taikyti teatrinį metodą pamokos sužadinimui, susitelkimui, dėmesingumui.
  • Ugdyti tyrėjo kompetencijas vykdant projektus. Tobulinti projekto pristatymus ir viešojo kalbėjimo kompetencijas.
  • Taikyti žemėlapio metodą (tilto, „burbulo“, medžio, priežasties ir pasekmės, apskritimo žemėlapius) pamokos įvairovei. Šis metodas skatina grupuoti, rūšiuoti, lyginti, atpažinti, apibūdinti, suvokti priežasties – pasekmės ryšius analizuojant temas.
  • Mokytojas, entuziastingas, aktyvus, besilankantis su ugdytiniais kultūriniuose renginiuose (teatre, kine, bibliotekoje ir kt.), augina kultūringą, žingeidų, norintį tobulėti žmogų, padeda formuotis asmenybei.
  • Pamokoje, kaip dinaminę pertraukėlę dėmesio sukaupimui, taikyti jogos meditacijos pratimus (pvz. šypseną). Jogos meditacijos pratimai tinka ir mokytojui nusiraminti, sutelkti dėmesį, valdyti stresą.
  • Įtraukti į mokymosi procesą kitus bendruomenės veikėjus (kitus mokytojus, tėvelius, administraciją…), Prisiminti, kad mokytis kitaip ir kitu laiku, gali būti naudinga.

Nuoširdi padėka visai patirčių dienos komandai už jų darbo rezultatą – dieną pilną staigmenų ir praleistą naudingai, džiugius ir malonius pokalbius su kolegomis ir kaimynais, stiprų pasirengimą planavimui. Svarbiausia žinai – esame profesionalūs, esame įvairūs, kūrybingi ir esame kartu. Pokalbis apie gerą pamoką tęsis visus kitus mokslo metus, mokyklos bendruomenė turi tokį tikslą- susitarti bendruomenėje kas mums yra gera pamoka.

[mudslide:picasa,0,antakalnioprogimnazija,6298264998302823169,512,center]

Patirčių dienos kūrybinės komandos vadovė Neringa Čiukšienė