Saugios e. erdvės ženklo vertinimo priemonės tikslas – įvertinti mokyklą atsakingo IRT naudojimo srityje ir pateikti mokyklai pritaikytą veiksmų planą, kuris pagelbės organizuoti mokinių bei darbuotojų optimalų IRT naudojimą ir saugą.

Apklausos anketą sudaro 30 atsitiktinai parinktų mokyklos infrastruktūros, taisyklių ir patirties vertinimo klausimų. Atsakydami į klausimus, pasitarkite su mokytojais, mokiniais ir mokyklos direktoriumi, nes visi jie turi didelės įtakos mokyklos aplinkai. Atsakę į visus klausimus, pateikite atsakymus paspausdami „Pateikti“. Tada automatiškai bus parengtas veiksmų planas ir jį bet kuriuo metu galėsite atsisiųsti.

Veiksmų plane bus nurodytos gairės, ištekliai, kitų mokyklų kontaktai, kad galėtumėte pasiekti kuo geriausių rezultatų šioje svarbioje srityje. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, Jūsų mokyklai gali būti suteiktas bronzos, sidabro ar aukso ženklas. Įvykdę veiksmų plane nurodytus uždavinius, galite pasiekti kitą akreditavimo lygmenį. Nors ženklas galioja 18 mėnesių, patariame jį atnaujinti kiekvienais metais, kad neatsiliktumėte nuo pokyčių.

http://www.esafetylabel.eu/group/teacher/esafety-topics

Prisegti failai: