Viena iš svarbiausių bendražmogiškųjų vertybių – bendrystė. Tai kelias į vienybę. Išsiugdę bendruomeniškumą, gebame labiau įsiklausyti į kitą, geriau jį suprasti, patiriame bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmą, išmokstame vieningai laikytis susitarimų, dalyvauti bendrose veiklose.

Šiais mokslo metais kiekvieną savaitę vykstantys klasės seniūnų pasitarimai, mokinių senato susirinkimai, kiekvieną mėnesį vykstančios akcijos, tarpklasiniai renginiai ugdė mūsų visų vertybines nuostatas, saviraiškos ir komunikacinius gebėjimus, socialinius, pilietiškumo įgūdžius. Dalyvaudami bendrose veiklas geriau pažinome vieni kitus, užmezgėme glaudžius tarpusavio santykius.

Atlikę 5-8 klasių seniūnų apklausą, sužinojome, jog šiemet būti klasės seniūnu buvo visai nesunku, buvo labai linksma, nes įgijome naujos patirties, sulaukėme daugiau pagalbos iš aplinkinių, buvo daugiau renginių. Iš šešiolikos apklaustųjų trys seniūnai teigė, kad buvo daugiau įvairių atsakomybių, be to, buvo sunku, nes klasė nereagavo į pastabas, prašymus ką nors padaryti ir kad didžioji klasės dauguma nesistengė padėti projektuose.

Į klausimą, kokios veiklos jiems atrodė prasmingiausios, seniūnai dažniausiai minėjo Profesijų savaitę, Tolerancijos savaitę, akcijas „Mano Angelas sargas“ ir „Labas rytas, Vilniau“,  Kaimynų dieną, Tylos dieną.   Seniūnams patiko su klase daryti projektus, nes atsirado galimybė daugiau bendrauti, sumažėjo kivirčų. Paklausti, kuo prisidėjo prie bendrystės projekto įgyvendinimo, atsakė, kad stengėsi visur dalyvauti, teikė pasiūlymus, skatino dalyvauti bendraklasius, patiko organizuoti akcijas, stengėsi nepraleidinėti seniūnų susirinkimų.    Mokytojams buvo pasiūlyta parašyti vieną teigiamą ir vieną neigiamą atsiliepimą apie Bendrystės projektą. Visi atsiliepusieji pedagogai džiaugėsi, jog buvo siūlomos įvairios veiklos, kurios padėjo vienyti klases. Ir apgailestavo, kad bendradarbiauti ne visada pavyko. Kai kurie mano, kad reikėtų daugiau skirti dėmesio veiklų viešinimui.

Dėkojame visiems 1-8 klasių mokiniams ir jų mokytojams, mokinių senatui, direktoriui. Kartu dalijomės patirtimi, keitėmės nuomonėmis, kartu atlikome įvairius darbaus. Ar tapome bendruomeniškesni? Laikas parodys…

Mokytojos Jūratė Gadeikienė ir Ingrida Byraitė Pekorienė