2016-05-17 RENGINIŲ GRAFIKAS

9.00 – 15.00 atviros pamokos. Į pamokas prašome Jūsų registruotis tel. nr.  (+370 659) 00 612 ar el. pašto adresu –  rastine@antakalnio.lt. Dėl vietų trūkumo, pamokoje papildomai gali būti iki 5 žmonių.

PAMOKA DALYKAS KLASĖ KABINETAS MOKYTOJAS PASTABOS (PAMOKOS TEMA)
2 pamoka Lietuvių kalba 4b 10 Milda Šidlauskienė Kuriu pasakojimą (turinio įdomumas, kalbos taisyklingumas, tikslumas)
2 pamoka Lietuvių kalba 4c 26 Nijolė Semionovienė Kalbos dalių kartojimas
2 pamoka Lietuvių kalba 4d 16 Jolita Damkauskienė Šeima, tai didžiulė dovana žmogui
2 pamoka Matematika 4a 9 Irena Butkevičienė Įvairūs uždaviniai
1 pamoka Matematika 1a 27 Ilona Lutcienė Sudėtis ir atimtis 100 ribose
3 pamoka Integruota pamoka 1c ir 3c 22 Violeta Jonaitytė ir Lina Kumžienė Nuodugnusis mokymasis – kas tai?
5 pamoka Lietuvių kalba 6c 59 Ingrida Byraitė-Pekorienė Kalbos ir sakinio dalys
6 pamoka Anglų kalba 8c 61 Ivona Antonevič Knygos pristatymas
3 pamoka Chemija 8a 51 Nijolė Dubovskienė Deguonis. Oksidai.
6-7 pamokos Projektas 7-8 klasės 44 Jurgita Paravinskienė, Sabina Adomavičienė, Laima Gaidienė, Danutė Šapalienė „Protų mūšio“ baigiamasis renginys
1-5 pamokų metu Pokalbiai su direktoriumi, pavaduotoju ugdymui ar skyriaus vedėju 1

68

46A

4

Tomas Jankūnas,  Neringa Čiukšienė, Jurgita Paravinskienė, Gražina Sadauskienė Apie mokyklą, vadovų darbą…

15.00 – 17.30 renginys „Svajonių mokykla“ Antakalnio g. 33, I aukšto fojė. Kviečiame visus, norinčius kurti mokyklą. Įėjimas laisvas. 

16.00 – 17.30 mokytojų metodinių grupių susitikimai su svečiais, diskusijos „Ko ir kaip mes mokome bei gyvename?…“. Įėjimas laisvas.

1-2 klasių metodinė grupė, Antakalnio g. 33, 7 kab.

3-4 klasių metodinė grupė, Antakalnio g. 33, 8 kab.

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo, Antakalnio g. 29, 50 kab.

Gamtos mokslų, socialinių mokslų ir kūno kultūros, Antakalnio g. 29,  46 kab.

Matematikos ir informacinių technologijų, Antakalnio g. 29,  45 kab.

Užsienio kalbų, Antakalnio g. 29, 47 kab.

Menų ir technologijų, Antakalnio g. 44 kab.

Pagalbos specialistų grupė, Antakalnio g. 31, 68 kab.

18.00 val. DIDYSIS KONCERTAS. MUMS GERA ČIA. Antakalnio g. 33, aktų salė. Įėjimas laisvas.

Visą dieną Antakalnio g. 33 vyks mokinių drabų parodos, projektinės veiklos pristatymai. Įėjimas laisvas.

 

Prisegti failai: