Balandžio dvidešimt antrąją dieną, Pačiabatų miškę esantis Šalčininkų rajone, trims dienoms sugūžėjo  Lietuvos Šaulių Sąjungos Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Šalčininkų 11-oji kuopa: Vilniaus  Antakalnio progimnazijos „ Jaunojo kario būrelio“ j. šauliai vadovaujami št. srž. Igorio Bartanovičiaus , Jašiūnų „Aušros“ vidurinės mokyklos j. šauliai vadovaujami muzikos mokytojo Vytauto Latono, Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos j. šauliai vadovaujami Eduard Veder, Kalesninkų miestelio j. šauliai. Prie šių pratybų prisijungė Paberžės būrio j. šauliai.  Šiose pratybose iš viso dalyvavo beveik  140 šaulių.

Iš Vilniaus Antakalnio progimnazijos dalyvavo: Augustas Bernatavičius Drazdauskas – 5c,  Domas Berulis -4c,Vykintas Jarmuška –  5a, Joris Kulakauskas- 5c, Rimas Kulakauskas -3c, Titas Pijus Saviščevas -4c, Remigijus Šakevičius -5a, Rokas Vilkauskas -5d, Tauras Žorys – 5c.  Labai smagu, kad prie mūsų komandos prisijungė du tėveliai: Eugenijus Savisčevas ir Vytis Kulakauskas. Šie tėveliai paruošė mums malkos laužui ir neleido jam užgesti, kol mes buvome pratybose.

Tik atvykę dalyviai užsiregistravo ir kibo į darbus. Visi j. šauliai buvo padalinti į keturis būrius, šauliai buvo padalinti į 4 skyrius. Labai pagirtina, kad pratybose buvo sulaukta dar daugiau pagausėjimo negu praeitose pratybose dalyvaujančių šaulių, bet ir jaunuolių, kuriems tokio tipo pratybos buvo pirmosios. Visiems j.šauliams bei busimiems j. šauliams buvo smagu iš parankinių priemonių, tai kas yra duota gamtos žmogui būsto statymas miškę. Buvo sulauktą labai greitai vakarienė, kuria ruošė šauliai. Po vakarienės būrių vadai sudarė budėjimo grafikus ir paskelbta komanda „ miegas”.  Tokia buvo pirmoji pratybų diena.

Kitą rytą, pasigirdus „ kelt” prasidėjo pasiruošimas dar vienai naujų nuotykių ir įspūdžių dienai. Antroji diena prasidėjusi nuo skanių pusryčių žadėjo dar daugiau žinių ir praktikos. Šauliai buvo labai geros nuotaikos ir džiaugėsi kai kam jau pažįstama, o kai kam dar visiškai nauja patirtimi.

Visi mažiau patyrė šauliai po pietų iš judėjo šiek tiek toliau nuo savo būstų ir išmoko naujos paskaitos – maskavimasis. Pasinaudoję tam tikra informacija, kuria sužinojo iš instruktorių, kai kurios rasti buvo labai sunku. Po visų ieškojimu susiskaičiavę jaunuolius grįžome į vadinama vadavietę, kurioje laukė gardžiai kvepiantis pietus.

Iškart po  pietų buvo sulauktas svečiuose Lietuvos šaulių sąjungos vadas ats. plk. ltn. Liudas Gumbinas, kuris stebėjo tiek pažengusių šaulių pasirengimą prieš išeinant į taktiką ir j. šaulių mokymus, kai jaunuoliai šaudė šrataisvaidžiais, mokėsi taktikos viena grupė prieš kitą. Pabendravęs su Šalčininkų 11-os kuopos vadų bei atvykusiais vadais išvyko.

Kaip ir kiekvienų pratybų pabaigoje pratybų dalyviai kruopščiai  sutvarko pratybų  vietas. Pabaigoje prieš pat atsisveikinimą visi šauliai buvo sukviesti į vadavietės vietovę, kurioje buvo apdovanojami geriausiai pasirodę j.šauliai bei šauliai ir kt. nuopelnus.

Mūsų komanda pasiruošusi naujiems iššūkiams, už trijų savaičių laukia žygis 10 km.

[mudslide:picasa,0,antakalnioprogimnazija,6278265131945029041,512,center]

Prisegti failai: