Į konsultacijas užsiregistravo 105 tėvai, o atvyko 93 (5-8 klasėse mokosi per 400 mokinių). Užsiregistarvusių ir atvykusių tėvų yra tris kartus mažiau, nei rudens konsultacijose. Džiaugėmės, kad kai kurie tėvai atvyko kartu su savo vaikais – mūsų progimnazistais. Tėveliai domėjosi mokinių ugdymo bei auklėjimo klausimais, aptarė mokymosi džiaugsmus bei problemas, sutarė dėl bendradarbiavimo priemonių bei būdų.

Daugiausiai konsultacijų turėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai. Konsultacijų dieną kai kurie mokytojai sirgo. Tikimės, kad mokytojai bei tėveliai toliau glaudžiau bendradarbiaus dėl tolimesnio mokinių mokymo.

Dėkojame už rūpestį savo vaikų ugdymu bei iki kitų susitikimų!

Direktorius Tomas Jankūnas