Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto
departamento Švietimo skyrius
Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla Vilniaus Antakalnio progimnazija

Septintojo Jaunučių chorų festivalio
„Širdelėj skamba vis lopšinė“

  NUOSTATAI

I. Festivalio tikslas

  • Ugdyti mokinių pilietiškumą, skatinti vaikų tarpusavio bendravimą ir iniciatyvą.
  • Tęsti ir puoselėti muzikos mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų jaunučių chorų dainavimo tradicijas.
  • Skatinti jaunųjų choristų meninę raišką, bei plėsti kokybišką mokinių užimtumą.

II. Festivalio uždaviniai

1. Skatinti muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų choruose dainuojančių mokinių  koncertinę veiklą.
2. Ugdyti ir skatinti chorų vadovų gebėjimus sudaryti chorų repertuarą iš meniškai vertingų kūrinių: lietuvių liaudies ryškiausių chorinės klasikos pavyzdžių, šiuolaikinės muzikos kūrinių, kitų tautų meniškų chorinių bei vaikiškų dainelių.
3. Aktyvinti jaunučių chorų veiklą bei ją pristatyti Vilniaus miesto bendruomenei ir svečiams.
4. Populiarinti chorinės muzikos žanrą bei remti chorini ugdymą Vilniaus miesto ugdymo įstaigose.

III. Dalyviai

5. Festivalyje kviečiami dalyvauti neformaliojo (papildomo ugdymo) ir bendrojo ugdymo mokyklų jaunučių chorai.

IV. Laikas ir vieta

6. Jaunučių chorų festivalis „Širdelėj skamba vis lopšinė“ vyks 2016 m. balandžio 10 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje .

V. Dalyvavimo sąlygos

8. Festivalyje dalyvaujantis choras paruošia po du (2) laisvai pasirinktus kūrinius. Iš kurių vienas kūrinys – originali, lietuvių ar kitų tautų liaudies lopšinė. Organizatorių siūlymas chorams dainuoti  daugiau kitų šalių lopšinių ir pageidautina originalo kalba.  Kūriniai atliekami be fonogramų.
9. Jungtiniam chorui paruošiama  A. Jegelevičiaus „Jau saulutė leidžias“ (rinkinys „Garsų mozaika“, 2007 m.)
10. Chorui gali akompanuoti koncertmeisteris arba  instrumentinis ansamblis.

VI. Paraiškų pateikimo tvarka

11.Spausdintos ir mokyklos direktoriaus patvirtintos dalyvių paraiškos pateikiamos Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jūratei Prusevičienei
iki 2016 m . kovo 16 dienos elektroniniu adresu
lopsiniufestivalis@gmail.com
12. Paraiškoje turėtų būti įvardinta pasirinktų kūrinių pavadinimai, autoriai, muzikos autoriai, iki 7 sakinių pristatyti chorą, jo vadovus, dalyvius, veiklą, kontaktus (telefonus, el. pašto adresą).

VII. Organizatoriai

13. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius.
14. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla.
15. Vilniaus mokytojų namai.

VIII. Festivalio koordinatoriai

  • Zita Užlytė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros  ir sporto  departamento Švietimo skyriaus Neformaliojo švietimo
    poskyrio vedėja.
  • Tomas Jankūnas, Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktorius.
  • Aldona Skruibytė, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė.
  • Jūratė Prusevičienė, Karoliniškių muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. 8 683 69792.
  • Diana Mikienė, chorinio dainavimo ir solinio dainavimo dalykų metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė.

Anketa:

Prisegti failai: