Stephenas turi dvigubą pilietybę Australijoje ir Jungtinėje Karalystėje, o pats save laiko  pasaulio piliečiu.

Per savo karjerą Stephen’as buvo kelių mokyklų, asociacijų direktoriumi. Nuolatos domisi ir užsiima konsultavimu, grupine terapija, kurių pagalba padeda vaikams, paaugliams ir jų šeimoms mokyklose.
Asmeniškai tobulėjo ir mokėsi: konsultavimo metodų, grupinės ir šeimos terapijos metodų, šiuo metu mokosi keliose programose Tavistoko institute (Jungtinėje Karalystėje).

Stephenas dabar yra „Swan“ krikščionių švietimo asociacijos generalinis direktorius, kuriai priklauso 9 mokyklos: 7 Perto mieste (Vakarų Australijoje), 1 misijos mokykla Zambijoje ir 1 nuotolinio mokymo interneto mokykla. Jis yra žinomas dėl savo gebėjimų ir įgūdžių suburti komandas ir įgyvendinti bei pasiekti strateginius tikslus. Tai vadovas, kuris, kuris inicijuoja ir geba valdyti pokyčius; kuris padeda augti individams, komandoms, organizacijoms ir bendruomenėms.

Taip pat Stephen’as yra:

  • Australijos švietimo koledžo narys;
  • Vakarų Australijos koledžo fondo narys;
  • Australijos vadybos instituto narys;
  • Turi įsteigęs savo konsultavimo įmonę „Stephen Lee Consulting“.

Svečias progimnazijoje lankysis 2016-03-29 ir balandžio mėnesio pradžioje. Jis norės pabendrauti su visa mūsų mokyklos bendruomene: mokiniais, tėvais, mokytojais ir kitais darbuotojais. Svečias pateiks mokyklos bendruomenei mūsų veiklos vertinimą.

Smagios pažinties! Susitikimą dovanoja projektas Mokymosi mokykla.

Swan Christian Education Association
1 Padbury Terrace, Midland WA 6056
PO Box 254, Midland WA 6936

Email:stephen.lee@scea.wa.edu.au
Web: www.scea.wa.edu.au


Prisegti failai: