Mokyklos mokinių lankomumas 2016-03-01 dienai

Pateikiame antro trimestro mokinių mokymosi statistiką. Pamokas geriausiai lanko pradinių klasių mokiniai. Daugiausiai pamokų praleidžiama dėl ligos, o dėl kitų priežasčių du kartus mažiau. Ketvirtadaliu mažiau (nei pateisintų dėl ligos pamokų) mokiniai praleidžia be pateisinamos priežasties. Dažniausiai taip elgiasi 8 klasių mokiniai. Nedžiugią statistiką lemia keletas progimnazijos mokinių, kurie blogai lanko pamokas ir turi mokymosi sunkumų. Su jais stengiasi dirbti Vaiko gerovės komisija bei klasių auklėtojai. Tačiau trūksta ir tėvelių paramos bei pagalbos sprendžiant šią problemą. Liūdina, kad kai kurie tėveliai nesilaiko susitarimo nuolat stebėti el. dienyną, kartais per mažai dėmesio skiria savo vaikų mokymuisi. Mūsų nuomone, labai svarbu kalbėtis su vaikais apie mokymąsi, jo prasmę, vaiko klausti, kas neaišku, drąsinti jį, mokyti bendrauti bei bendradarbiauti, spręsti konfliktus, išmokti suprasti „kitokius“ žmones, ne tik priekaištauti, bet ir patiems ieškoti problemų sprendimų. Jei kas rūko, nereiškia, kad tik mokytojai tokius rūkorius turi gaudyti. Už tai atsako kiekvienas iš mūsų. Jei vieni daro tai, kas neleistina ar nepriimtina, nereiškia, kad tai privalo daryti ar toleruoti kiti. Esame atsakingi ne tik už save, bet ir už kitus. Džiaugėmės tais tėveliais bei mokiniais, kurie laikosi susitarimų bei bendradarbiauja su mokykla.

Klasė Mok. Skaičius Praleistos pamokos Pateisintos dėl ligos Pateisintos kitos Nepateisintos Pavėluota į pamokas Tenka vienam mokiniui nepateisintų Tenka vienam mok. praleistų pam.
1 klasės 113 3236 2515 663 58 2 0,51 28,64
2 klasės 119 4445 3311 878 256 10 2,15 37,35
3 klasės 103 3961 2632 920 409 23 3,97 38,46
4 klasės 97 3691 2386 1265 40 24 0,41 38,05
1-4 klasės 432 15333 10844 3726 763 59 1,77 35,49
5 klasės 124 5191 3737 1162 292 92 2,35 41,86
6 klasės 94 5068 2820 1774 474 202 5,04 53,91
7 klasės 80 4917 3229 1363 325 143 4,06 61,46
8 klasės 109 7636 3492 2523 1621 304 14,87 70,06
5-8 klasės 407 22812 13278 6822 2712 741 6,66 56,05

Kviečiame susipažinti su duomenis bei gal ir Jums kils kokių idėjų!

3 thoughts on “Mokyklos mokinių lankomumas 2016-03-01 dienai”

  1. Sveiki, esu pastebėjusi, kad labai dažnai nepateisinamos pamokos, kurių metu vyko olimpiados ar kiti mokyklos renginiai. Būtų malonu, jei tėvai būtų informuojami kuriomis dienomis ir per kurias pamokas vyksta olimpiados, konkursai ir t.t. Tėvai matytų, kurios pamokos gali būti pateisintos, jei vaikas dalyvavo renginiuose.

  2. Sveiki. Dėkojame už pastebėjimus. Klaidas visada galima pataisyti. Tačiau dėl problemos viešinimo su Jumis nesutinkame. Kokias dar sankcijas Jums turėtų taikyti mokyklos vadovas? Keistas pastebėjimas, lyg mokymo sutartis būtų skirta Jums, o ne Jūsų vaikui. O pranešimų gausa mes džiaugiamės. Tai yra mūsų veiklos viešumo užtikrinimas nepaisant to, kad kritikų daugiau, nei tų, kurie padeda ar teikia konkrečių patarimų.

    Direktorius Tomas Jankūnas

  3. Čia matome pavyzdį, kaip NEGALIMA rašyti. Tekste apstu skyrybos, stiliaus bei gramatikos klaidų, o lentelėje nenurodytas ataskaitos laikotarpis.
    Ugdymo įstaiga turėtų daugiau dėmesio skirti ne pranešimų gausai, o jų kokybei.

    P.S. Jei kažkas nesilaiko sutarčių, tai reikia ne eilinį kartą prašyti, o imtis sutartyse numatytų poveikio priemonių.

Comments are closed.