Gamta apsuko dar vieną ratą – esame Jums dėkingi už susitikimus, džiaugsmus ir pagalbą, kartu su Jumis džiaugiamės mūsų mokinių pasiekimais moksle, jų asmeniniais laimėjimais.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir jo teikiama galimybe kreipiamės į kiekvieną iš Jūsų kviesdami savo 2% įnašu paremti Vilniaus Antakalnio progimnaziją. Paskatinkite ir savo artimuosius, draugus, kaimynus paremti mūsų mokyklą. Tikimės, kad Jūsų ir Jūsų artimųjų padedami galėsime kurti šiltesnę, jaukesnę, draugiškesnę ir saugesnę ugdymosi aplinką, skatinančią mūsų vaikų kūrybiškumą. Juolab, kad kitais mokslo metais kaip valdžia pažadėjo įsikursime viename pastate, kurį įrengsime taip, kad jame būtų gera mūsų vaikams mokytis, kad mokykla būtų mūsų antraisiais metais.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos rekvizitai:

Antakalnio g. 29, LT – 10312, Vilnius

Įmonės kodas 302818006

AB DNB bankas

Banko sąskaita paramai gauti LT714010051001837656

Apie 2014, 2015 metų paramos panaudojimą – http://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/dokumentai/biudzetas.

Paramą galima deklaruoti el. būdu ar Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – http://www.antakalnioprogimnazija.vilnius.lm.lt/parama-progimnazijai.

Dėkojame Jums už paramą mokyklai bei Jūsų gerumą!

Antakalnio progimnazijos bendruomenė