2016 m. kovo 14 – 18 d. pateiksime įvairios medžiagos, susijusios su patyčiomis ir jų prevencija.
Rekomenduojama medžiaga mokytojams klasės valandėlių metu jau yra pateikta.

RENGINIAI 2016

Socialinė pedagogė, pagalba@antakalnio.lt

Prisegti failai: