Šių metų vasario 23 d. Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokiniai ir jų pedagogai Lietuvos valstybės atkūrimo šventę minėjo ypatingai – mokyklos salėje buvo surengtas šventinis koncertas, kuriam pradžią davė pradinių klasių mokinių kolektyvų pasirodymai: Jaunojo kario būrelis (vadovas Igoris Bartanovičius), „Darbštuoliukai“ (vadovė Jurgita Padūmytė), „Kūrybos almanachas“ (vadovė Zita Petravičienė) ir Antakalnio progimnazijos jaunučių choras (vadovė Brigita Stanislauskaitė). Šie vaikų kolektyvai puikiai „apšildė“ publiką, kurią daugiausia sudarė 5-7 klasių moksleiviai. Po neilgos progimnazijos direktoriaus Tomo Jankūno kalbos į sceną įžengė ir laukiamiausi šventės dalyviai – Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ (meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas prof. Tadas Šumskas, chormeisteris Vilius Grušnius, koncertmeisterė Daivalija Genaitytė-Šumskienė).

Vos tik pasirodęs choras patraukė žiūrovų dėmesį puošniomis uniformomis, nedidelėje progimnazijos salės scenoje išsirikiavęs karininkų kolektyvas atrodė išties didingai. Nieko nelaukę jie, kartu su progimnazijos mokiniais ir mokytojais, sugiedojo Lietuvos valstybės himną ir iškilmingai pradėjo savo pasirodymą maršinio pobūdžio S. Šimkaus daina „Mes – Lietuvos kareivėliai“. Po šio numerio kontrastingai nuskambėjo dvi lyrinės baladės – O. Shimos „Mamyte, nupirk man žirgelį“ ir E. Venckaus „Lietuvėli, kareivėli“. Ypatingai susikaupę ir susidomėję vaikai klausėsi E. Kanio „Kareivio serenados“, atliekamos choro „Aidas“ chormeisterio Viliaus Grušniaus. Šis šviesaus tembro tenoras savo puikiai išlavintu balsu patraukė publikos dėmesį nuo pirmos iki paskutinės natos.

Tautinio vieningumo dvasią dar stipriau leido pajusti dvi koncerto pabaigai paruošti kūriniai – Vytauto Kernagio dainų popuri „Mūsų dienos kaip šventė“ bei Aniutos Vitkauskaitės-Laukų žolės „Paimkim Lietuvą ant rankų“. Vos išgirdę pirmuosius šių puikiai žinomų dainų akordus, visi atsistojo, susikibo už rankų ir dainavo kartu su choru.

Po koncerto visa Vilniaus Antakalnio progimnazijos bendruomenė jautėsi pakylėtai ir džiaugėsi puikią popietę praleidę besiklausydami prasmingos ir širdžiai mielos muzikos.

Brigita Stanislauskaitė