Kiekvienąkart Lietuvos valstybės atkūrimo proga stipriau ima plakti lietuvio širdis. Branginame ir saugome, kas sunkiai iškovota. Mokykla, ugdydama jaunuosius Lietuvos piliečius, drąsiai ieško naujovių ir jas diegia, kurdama atvirą, modernią ir vieningą šalį.

Vilniaus Antalaknio progimnazija Vasario 16-osios progą paminėjo itin iškilmingai. Salėje susirinkusius mokyklos svečius, mokytojus, mokinius, tėvelius ir senelius pasveikino direktorius Tomas Jankūnas. Jaunojo kario būrelio nariai su vadovu į salę įnešė Lietuvos ir Vilniaus Antakalnio progimnazijos vėliavas. Susirinkusieji pagerbė vėliavas.

Iškilmingą koncertą pradėjo mokyklos jaunučių choras, vadovaujamas Brigitos Stanislauskaitės. Renginį pratęsė jungtinis ,,Kūrybos almanacho” ir ,,Darbštuoliukų” būrelio pasirodymas. 1-2 klasių mokiniai deklamuodami mokytojos Zitos Petravičienės sukurtą poemą ,,Sako-Lietuva mažytė” palinkėjo Lietuvai gyvuoti, žaliuoti ir skambiai dainuoti.

Skambiai dainuodami į šventinį renginį atvyko LR Vilniaus įgulos karininkų Ramovės vyrų choras ,,Aidas”, vadovaujamas Tado Šumsko. Choras gerai žinomas šalyje, sėkmingai dalyvavo daugelyje konkursų, festivalių, surengė per 1000 koncertų. Mokinius sužavėjo šventinėmis uniformomis pasipuošę, medaliais už nuopelnus pasidabinę karininkai. Žiūrovų susižavėjimas didėjo skambant choristų dainoms. Vadovas Tadas Šumskas žiūrovus greitai uždegė daina: žiūrovai atsistoję, susikabinę rankomis dainavo drauge. Kai kurias dainas žiūrovai prašė pakartoti…

Vilniaus Antakalnio progimnazijos bendruomenė pasirodė esanti ne tik pilietiška, vieninga, svetinga, bet ir labia daininga.

 

Renginį aprašė mokytojos Jurga Padūmytė Matuliauskienė ir Zita Petravičienė

Prisegti failai: