Vasario 23d. mūsų mokykloje smagiu renginiu buvo paminėta Vasario 16-oji. Šventė prasidėjo Jaunojo kario būrelio vaikams į salę įnešant Lietuvos ir Antakalnio progimnazijos vėliavas. Tada Jaunojo kario būrelio vadovas Igoris Bartačiovas supažindino visus su būrelio veikla. Vėliau scenoje pasirodė Kūrybinio almanacho būrelis, vadovaujamas Zitos Petravičienės. Vaikai žiūrovams pagrojo dūdelėmis. Šventę tęsė mokyklos choras, kuris atliko keletą gerai žinomų kūrinių, po kurių susilaukė audringų žiūrovų plojimų. Vėliau į salę garbingai įžygiavo karininkų ramovės vyrų choras ,,Aidas“. Choras išdidžiai sugiedojo Lietuvos valstybės himną ir dar kelis kūrinius, sulaukdamas garsaus žiūrovų pritarimo ir daugybės plojimų, nes sugebėjo įtraukti visus žiūrovus dainuoti kartu. Direktorius Tomas Jankūnas šventę pabaigė padrąsinančiais žodžiais, skatindamas mylėti savo Tėvynę ir išlikti patriotais.

[mudslide:picasa,0,antakalnioprogimnazija,6254501537743791649,512,center]

7c klasės mokinė Lėja Giruckaitė