Mokymai vyks Antakalnio seniūnijos patalpose kiekvieną ketvirtadienį nuo kovo 3 dienos iki balandžio 28 dienos, nuo 18.00 iki 19.30 val.  Mokymai skirti tėvams, auginantiems bent vieną 6-12 metų amžiaus vaiką. Tėvų grupėje gali dalyvauti abu šeimos tėvai, tačiau grupės dalyvių skaičius negali viršyti 14 asmenų.

Programa yra efektyvi auklėjimo įgūdžių tobulinimo priemonė tėvams, auginantiems vieną ar kelis vaikus. Tėvus, kuriems sunkiau sekasi tvarkytis su savo vaikų nepageidaujamo elgesio apraiškomis, siūloma mokyti grupėje, kurioje taikomi aktyvaus mokymo ir aktyvios tarpusavio sąveikos metodai. Kviečiami dalyvauti tėvai, kuriems rekomenduoja kreiptis pagalbos su jų vaikais dirbantys specialistai (mokytojai, socialiniai darbuotojai ar kt.), savipagalba suinteresuoti tėvai.

Programa sukurta, vadovaujantis moksliškai pagrįsta veiksminga metodika (akredituota Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre) padedančia tėvams pozityviai auklėti savo atžalas, naudojant demokratiško auklėjimo metodus: drausminimą vietoje bausmių; leidimą vaikui pasirinkti tam tikrose ribose ir patirti pasirinkto sprendimo natūralias pasekmes; alternatyvų ieškojimą; žinojimą, kaip nesukelti netinkamo vaiko elgesio ir kt. Dalyvavimas programoje paskatins tėvus pasirinkti auklėjimo būdus, padedančius siekti artimo, nuoširdaus, atsakomybe ir bendradarbiavimu pagrįsto bendravimo su vaiku. Užsiėmimų metu bus domimasi, kaip pasiekti, kad mylimi vaikai būtų sveiki, pasitikintys savimi, atsakingi, laimingi, bus stengiamasi padėti tėvams susigrąžinti tėvystės ir motinystės džiaugsmą, puoselėti tėvų pasitikėjimą savimi – savo mintimis, idėjomis ir gebėjimais auklėti vaiką. Užsiėmimų dalyviai bus skatinami būti smalsūs ir drąsūs, mokomi bendrauti ir diskutuoti, pasidžiaugti savo pasiekimais ir pasidalinti nusivylimais, kartu ieškoti sprendimų ir palaikymo, mokytis iš kitų ir mokyti kitus.

Jau vykdyti užsiėmimai verčia daryti išvadas, kad tokie užsiėmimai yra labai reikalingi tėvams, neretai mokymų dalyviai domisi programos tęstinumo galimybėmis. 

Užsiėmimų pavadinimai

  1. Tėvystės įgūdžių tobulinimo programos (Step), pagrįstos individualiąja psichologija, idėjų bei tikslų pristatymas programos dalyviams
  2. Savęs ir savojo vaiko supratimas
  3. Savo įsitikinimų ir jausmų supratimas
  4. Vaiko ir savęs padrąsinimas
  5. Kalbėjimas su vaiku ir jo klausymasis
  6. Pagalba vaikui mokantis bendradarbiauti
  7. Išmintingas drausminimas
  8. Probleminių situacijų su vaikais aptarimas bei įgytų žinių apibendrinimas ir susisteminimas
  9. Santykio su vaiku pagerinimo plano aptarimas

Individualios konsultacijos (devynios) su kiekvienu programos dalyviu atskirai.

Užsiėmimų kaina – 50 Eurų. Baigusiems programą tėvams bus padovanota ,,Tėvų knyga“, kuri bus reikalinga ne tik užsiėmimų metu, bet ją galima bus nuolat vartyti, skaityti, gilintis pasibaigus kursams.

Antakalniečių bendruomenės tarybos narė                 Edita Kavaliauskienė

Jūratės Nalivaikienės telefonas ir el. paštas pasiteiravimui bei registravimuisi: 861583613,jnalivaikiene@yahoo.com