Planą rengė progimnazijos administracija, pedagogai, mokinių senatas ir tėvų atstovai.
Sėkmingo  įgyvendinimo mums visiems!
Direktorius Tomas Jankūnas