https://www.manodienynas.lt/
El. dienynas / pažymių knygelė

Progimnazijos mokinio Mokymo sutartyje, kuri  pasirašyta tarp Progimnazijos direktoriaus bei Progimnazijos tėvų, numatyta, kad tėvai „… kasdien  domėtųsi vaiko ugdymosi rezultatais. Mažiausiai kartą per savaitę nuo rugsėjo 1 d. iki pamokų pabaigos prisijungtų tėvų vardu (suteiktu Progimnazijos) ir peržiūrėtų el. dienyną, jei reikia, pateiktų prašomą informaciją ar reaguotų į pranešimus“. 

Prašome visų tėvų bendradarbiauti bei aktyviau domėtis vaiko pasiekimais, padėti jiems mokytis kartu, kaip tai daro dauguma mūsų progimnazijos tėvų! Kalbėkimės bei ieškokime sprendimų kartu. Primename, kad jei tėvai neturi galimybės jungtis prie el. dienyno, privalo pateikti prašymą direktoriui, kad kas mėnesį ar dažniau, sutartu būdu bei laiku, per klasės auklėtoją gautų popierines el. dienyno ataskaitas. Šiuo metu iš 842 mokinių jos nėra teikiamos, nes tokių prašymų neturime.

1-4 klasių tėvų prisijungimų prie el. dienyno statistika (per 5 mėnesius turėjo būti prisijungta  mažiausiai 5 kartus).