MokyklaSveikiname visus 1-4 klasių mokinius, sėkmingai užbaigusius pirmąjį šių mokslo metų  pusmetį!

1-4 klasėse mokosi 433 mokiniai. Mokinių mokymo/si pažangumas – 100 %, mokymosi kokybė – 79,9  %.

Aukštesniuoju lygiu mokosi 134 mokiniai. Pagrindiniu lygiu – 212 mokinių.

Dėkojame mokiniams, mokytojams, tėvams. Tik sutelkę jėgas pasieksime gerų rezultatų.

Konkrečius mokinio ugdymo rezultatus tėveliai kartu su savo vaiku ar be jo, gali aptarti jau dabar individualiuose susitikimuose su dalyko mokytoju, kurie vyksta sutartu laiku Vilniaus Antakalnio progimnazijoje.

Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Sadauskienė, el. paštas – pradinis@antakalnio.lt, tel. nr.  8 659 00 613.