Dėkojame, kad dalyvavote pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija.“

Padėka. Sausio 13-oji

 

Sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas ir kolektyvas

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti

Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius

Tel.: 8 706 63804, – 63818

Faks. 8 706 63805

El. paštas komisija@lrv.lt

www.komisija.lt