Pateikiame Jums statistinius duomenis.

Pagal el. dienyno  ir tėvų informavimą tvarkas tėvai privalo kiekvieną mėnesį stebėti mokinio mokymąsi. Visi tėvai turėtų padrąsinti ir padėti savo vaikui mokytis, kartu su mokykla rūpintis jo pasiekimais bei auklėjimu. Pirmiausiais, vienas iš efektyviausių būdų – tai stebėti mokinio pažangą per el. dienyną, kur galima rasti ne tik pažymius, bet ir pagyrimus bei pastabas, bendrauti su mokytojais ar mokyklos administracija, išsakyti savo nuomonę ir pan. Mums yra žinoma, kad kai kurie tėvai jungiasi mokinių prisijungimo duomenimis, tačiau toks tėvelių elgesys yra nevisiškai tinkamas, nes jie nemato, tai ką turėtų matyti kiekvienas progimnazijos tėvų atstovas. Pagal vartotojų grupes: mokytojus, mokinius ir tėvus el. dienynas pateikia skirtingą informaciją, todėl kiekviena grupė turėtų naudotis jam suteikta prieiga. Jei kam neišeina prisijungti prie el. dienyno, kviečiame kreiptis į A. Vasiliauską, el. paštu – dienynas@antakalnio.lt ar Antakalnio g. 29, 20a kabinetas (prie budinčio). Tie, kurie neturi galimybės naudotis kompiuteriu ir internetu, pateikę prašymą direktoriui, gali gauti kiekvieną mėnesį ar anksčiau popierines dienyno ataskaitas. Tereikia bendradarbiauti.

Kviečiame būti neabejingais savo vaiko mokymuisi!

Direktorius Tomas Jankūnas