„Kai gerumu dalijamės, jo daugėja“. Vilniaus apskrities Caritas socialinė tarnyba nuoširdžiai dėkoja visai mokyklos bendruomenei, pasidalijusiai gerumu. Gruodžio 16 d. į tarnybą buvo pristatyta virš 100 dovanėlių iš mūsų mokyklos. Carito tarnybos darbuotojai dovanas nuveš tiems, kas jų labiausiai laukia. Tikimės, kad paaukoti daiktai pradžiugins ne vieną suaugusį, vaiką, šeimą.

 Dorinio ugdymo mokytojai