ProkuraturojeMūsų progimnazijos 7- 8 klasių mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamoje Nacionalinėje karjeros savaitėje, kuri vyko lapkričio 23-27 d. Šiomis dienomis istorijos mokytoja Virginija Oliškevičienė visoms aštuntokų klasėms organizavo išvyką į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją, 7 a klasės mokiniai aplankė Delfi redakciją ir susipažino su žurnalisto, redaktoriaus, fotokorespondento profesijomis. Kitų 7-8 klasių mokiniai susitiko su iniciatyvos „Kam to reikia?“ profesijų atstovais. 8 a klasė apie Sėkmingą karjeros planavimą diskutavo su DerybosLT direktoriumi Dariumi Rupšlaukiu. 8 c klasė Pokalbiuose apie savanorystę dalijosi patyrimais su iniciatyvos „Kam to reikia?“ asistente Rūta Radzevičiūte, 7 b klasės mokiniai bendraudami su Specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų ryšių skyriaus vyriausiąja specialiste Ramune Paukštiene sužinojo, ką reiškia STT , korupcija, antikorupcinė veikla, kokia STT pareigūno misija, o 7 c klasės mokiniai su Omnitel atstovu Marijum Kasperavičium gvildeno temą Atrask išradėją savyje. Visų susitikimų metu vyko betarpiški pokalbiai, skatinantys moksleivius karjeros kelią planuoti jau šiandien.
Mokytoja Jūratė Gadeikienė