VHerbas ant sąsiuvinioadovaudamasis Vilniaus miesto  savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. 1-551  „Dėl Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos reorganizavimo“ 42 p. Vilniaus Antakalnio progimnazijos diurektorius sudarė Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių senatą:

1.1. Senato mokinių prezidentė – Rusnė Prialgauskaitė, 7c klasė;

Nariai:

1.2. Ieva Cijūnėlytė – 8b klasė (senato mokinių prezidentės pavaduotoja);

1.3. Ema Būdaitė – 5b klasė  (senato mokinių prezidentės pavaduotoja);

1.4. Dovydas Monkevičius – 8b klasė;

1.5. Mėja Šimanskaitė – 5b klasė;

1.6. Agota Brogaitė – 7b klasė;

1.7. Diana Tumėnaitė – 7b klasė;

1.8. Adomas Volungevičius – 7b klasė;

1.9. Emilija Brundzaitė – 7b klasė;

1.10. Kotryna Ema Navickaitė – 7b klasė;

1.11. Evelina Kvetkaitė – 8d klasė.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių senato ir klasių seniūnų koordinatorė yra Vilniaus Antakalnio progimnazijos etikos mokytoja Jūratė Gadeikienė.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių senato kadencija yra dvejiems mokslo metams.  Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių senato informavimo grupės el. adresas – „Mano dienyne“ – Mokinių senatas. 

VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ SENATO NUOSTATAI