Puzlė

Tvarkaraštį galima rasti puslapyje „Progimnazistui“ toliau „5-8 klasių pamokų tvarkaraštis“.

Dėl tvarkaraščio klausimų prašome kreiptis į Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėją Jurgitą Paravinskienę, el. paštas – pagrindinis@antakalnio.lt