Primename, kad mokiniai pavežami vadovaujantis tvarkos aprašu patvirtinu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1477.

Įstaigų vadovams iki rugsėjo 10 d. (2013 metais iki rugsėjo 30 d.) tėvai (globėjai) pateikia prašymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo, kuriuose nurodoma vaiko vardas, pavardė, mokykla, klasė, gimimo data, pageidaujamas važiavimo maršrutas (stotelės), vežėjas,  vieno iš tėvų atsiskaitomoji banko sąskaita kompensacijai pervesti. Kartu pridedama ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Nuostata dėl šio termino (iki rugsėjo 10 d.) netaikoma, jei mokslo metų laikotarpiu pasikeičia gyvenamoji vieta ar išryškėja kitos nenumatytos aplinkybės.

Įstaigų vadovai Švietimo, kultūros ir sporto departamentui šio Aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus pateikia iki rugsėjo 15 d.

Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius ir Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto transporto skyrius iki rugsėjo 20 d.  įvertinę prašymų pagrįstumą ir suderinę pateiktus duomenis nustato geriausius maršrutus atsižvelgdami į vežėjų pateiktus įkainius ir apie tai informuoja įstaigų vadovus, kurie patvirtintą maršrutą privalo įrašyti į mokinio pažymėjimą.

Ypatingas dėmesys skiriamas 1-8 klasių mokiniams. Pavežama tik tada, jei  Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esanti mokykla yra artimiausia atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdanti mokykla.

Kiekvienais mokslo metais dokumentus ir t.t reikia teikti iš naujo.

Pakubėkite.

Priimsime dokumentus iki nustato terimo, ypatingais atvejais  iki spalio 1 dienos.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus Švietimo organizavimo poskyrio vedėjas

Konstitucijos pr. 3-1005

LT-09601 Vilnius

tel. (8 5) 211 23 97

faks.(8 5) 211 23 98

El. p. – julius.skestenis@vilnius.lt