Taikos-VėliavaTaikos vėliavos komiteto kvietimu, Vilniaus Antakalnio progimnazijos keturiolika 5-6 klasių mokinių kartu su Vilniaus Antakalnio gimnazistais bei Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazistais, Vilniaus Lazdijų bei Kauno miesto mokiniais 2015 m. rugsėjo 10 d. 12 val. Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų vitražo galerijoje dalyvaus iškilmingame renginyje, kurio metu Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie Jungtinių Tautų organizacijos prezidentė dr. Alicija Rodriguez Fernandez įteiks Lietuvos Respublikos Seimui Taikos vėliavą ir paskelbs Lietuvą Taikos Respublika. Renginys bus filmuojamas.

Apie TAIKOS VĖLIAVĄ

Prieš 80 metų, balandžio 15 d. Vašingtone buvo pasirašytas Rericho Paktas, skelbiantis būtinybę saugoti žmonijos meno, mokslo ir kultūros vertybes. Paktą pasirašė JAV ir 20 Lotynų Amerikos šalių. Jį palaikė žymūs to meto žmonės: F. D. Ruzveltas, Romos Popiežius Pijus XI, A. Einšteinas, Rolanas, R. Tagorė, T. Manas, B. Šou.

Tada N. Rerichas pasiūlė ir kultūros vertybių apsaugos simbolį – Taikos Vėliavą. Baltame vėliavos fone tamsaus purpuro spalvos amžinybės žiedas juosia tris sferas. Tai meno, mokslo ir religijos simbolis. Tai Meilės, Grožio ir Išminties ženklas simbolizuojantis esamus ir būsimus žmonijos laimėjimus.

N. Rerichas rašė: „Nors Raudonojo Kryžiaus vėliava ir ne visada apsaugodavo, ji vis dėlto įdiegdavo į žmogaus sąmonę didžiulį artimo meilės stimulą. Taip ir mūsų pasiūlyta Vėliava, skirta kultūros turtų apsaugai, kad ir ne visada išgelbės vertingiausius kūrinius, tai bent primins mūsų atsakomybę ir būtinybę rūpintis genijaus turtais. /…/ Taigi mūsų siūlymas atvers galimybes apsaugoti pasaulio kūrinius ne tik per karus, bet ir – ypač pabrėžiu – vadinamosios „taikos“ metu. /…/ Mes matome, kad ne tik karo metais, bet ir įvairiausių paklydimų laikotarpiais genialių žmonių kūrybos vaisiai būdavo negailestingai naikinami, tačiau pasaulio išrinktieji suvokia – jokia evoliucija neįmanoma be šių kultūros vertybių sankaupų.“

N. Rerichas, siūlydamas Taikos Vėliavos idėją, rašė: „Yra dalykų, be kurių įmanoma gyventi, ir yra dalykų, be kurių gyventi neįmanoma. Dabar be Taikos Vėliavos išgyventi nėra galimybės. Ji saugo KULTŪRĄ, o kultūra aprėpia visa tai, kuo gyvas žmogus: meną ir mokslą, religiją ir grožį… Vėliava saugo ir žmogiškuosius tarpusavio santykius, kviesdama palaikyti taiką žemėje ir geranoriškumą tarpusavyje.“

Taikos vėliava puošė Vilniaus Antakalnio progimnazijos ir gimnazijos kiemą nuo 2015 metų gegužės mėnesio.